Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019

23. 4. 2012

 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

 

Ředitel Základní školy a  Mateřské školy Ostrov stanovil následující kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Ostrov, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje převážně dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro zápis dětí pro školní rok 2018/2019

 

1.

Trvalý pobyt dítěte v obci Ostrov.

20

2.

Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku, děti s OŠD.

15

3.

Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.

15

4.

Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.

12

5.

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.

10

6.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ.

8

7.

V  MŠ se již vzdělává sourozenec.

 Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně).

3

2

 

8.

Dosažení věku dítěte 3 let:

-          od 1. 9. do 31. 12. příslušného kalendářního roku;

-          od 1. 1. do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

 

8

6

 

 

 V Ostrově 1. 3. 2018

                                                  Mgr. Petr Lipenský, ředitel školy