Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Provozní doba

1. 2. 2011

Mateřská škola

Typ:  celodenní, 2 třídy

Stanovená kapacita: 40 dětí

Učitelky:     Simona Kyčmolová (vedoucí učitelka)

                  Věra Špiková

                   Naděžda Filipková

Školnice:     Romana Bartáčková

Provoz MŠ:  6:30 – 16:00

Telefon:       465 323 928

Školné: Platba školného probíhá do 10 dne v měsíci a platí se za uplynulý          měsíc. (Při žádosti o osvobození od úplaty je nutné donést doklad o  Rozhodném příjmu  rodiny podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Režim dne

6:30 – 8:00     příchod dětí (do 8:00),volné hry, plnění úkolů a cílů výchovně  

                      vzdělávacího procesu individuálně, ve skupinách nebo kolektivně

8:15               svačinka

9:15 –  11:15   pobyt venku

11:15 –11:45  oběd

11:45 –12:00  hygiena, příprava na odpolední odpočinek (12:00 -  odchod dětí domů)

12:00 - 14:00  odpolední odpočinek

14:00 – 14:30 hygiena, svačina

14:30 –16:00  odpolední zájmová činnost