Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Zápis a povinný rok předškolního vzdělávání

13. 3. 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROV

OZNAMUJE:

Ve dnech 9. až 12. května 2017se bude konat

 ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

v Mateřské škole Ostrov.

 Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání POVINNÉ.

Žádost k přijetí lze vyzvednout v MŠ. Vyplněnou a potvrzenou lékařem ji  odevzdejte v těchto dnech učitelkám v MŠ.

S sebou si vezměte také rodný list dítěte a občanský průkaz.

V Ostrově  15. března  2017                                                      

                                                                           Mgr. Petr Lipenský, ředitel školy

 

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká:

  • všech dětí, které do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let
  • jsou státními občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • dále se povinnost týká i cizinců pobývajících v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy, a to souvislou čtyřhodinovou účastí.

Dále je možné vzdělávat dítě individuálně, přičemž jej může vzdělávat doma rodič nebo může dítě navštěvovat jiné zařízení a do spádové mateřské školy přijde pouze na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle RVP PV.  Vzdělávat se může dále za určitých okolností v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území České republiky.

Další užitečné informace pro rodiče, školy i zřizovatele lze najít ZDE

Nárok na přednostní přijetí mají:
- od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3     
školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2017;
- od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2018;
- od 1. 9. 2020 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2020) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2020.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání
Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců.