Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Informační povinnost školy

21. 5. 2018

Škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a Mateřská škola Ostrov,

sídlo: Ostrov 76, 561 22  Ostrov, IČ: 75015277, DS: vu5vczx, telefon: 465 323 626,

e-mail: zs.ostrovuno@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,

tel. 733 714 700,  úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

GDPR_ZŠ_MŠ_ŠJ.pdf